آوا احمدي عطار

شماره عضویت : ١٦٢٠

تاریخ تولد: ١٣٨٨/٠٧/٠٧

مهارت ها: نواختن پيانو(مبتدي)، زبان انگليسي( سطح ابتداي كانون زبان)

رشته ورزشی: بدمينتون( سطح مياني)