آرین اکبری

شماره عضویت: ۱۹۰۳

تاریخ تولد: ۱۶/۴/۸۲

مهارت: مسلط به آواز، آهنگ کردی

رشته ورزشی: فوتبال