آرتین مرادی نژاد اقدم

شماره ی عضویت: 1318

تاریخ تولد: ۹۲/۶/۲

مهارت: موسیقی

رشته ورزشی: اسکیت، شنا، فوتبال، شطرنج