آراد نویزی

شماره ی عضویت: ۰۲۱

تاریخ تولد: ۱۳۸۲/۲/۲۲

مهارت ها: تسلط به زبان انگلیسی

رشته ی ورزشی: فوتبال

رزومه ی کاری:

  • تئاتر خط بر خط در چهاردهمین جشنواره ی تئاتر پانیذ
  • فیلم کوتاه عاصی در دومین جشنواره ی فیلمسازی پانیذ