آدریان سلطانیان

شماره ی عضویت: 475

تاریخ تولد: 1385/8/17

مهارت ها: زبان انگلیسی, موسیقی و آواز, بداهه در بازیگری

رزومه ی کاری:

  • اجرا در برنامه های کودک در تلویزیون
  • نقش اول اثر موسسه اوج