آتنا محمدی زاده

شماره عضویت : 1186

تاریخ تولد: 1385/12/2

رشته ورزشی: والیبال

رزومه کاری:

  • بازی در تئاترجشنواره به کارگردانی آقای گلریز