یکی دیگر از آثار هفدهمین جشنواره پانیذ (در بخش کودک)

گلناز
کارگردان : محدثه عزیز حقیقی
هنرجویان منتخب :
مهشاد اخلاقی
آدرینا منیعی
آترینا آریا منش
یگانه کشاورزی
کارین افضلی
امیرعلی سهیلی
النا قموشی
آرسام نوابی

هنرجویان پسر ۷ تا ۹ سال تپل
هنرجویان پسر ۷ سال سرزبان دار
جهت شرکت با لینک زیر در ارتباط باشند
@Mohadesehaghighi

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting