#معرفی_تئاتر
نمایش پارک شهر

بادرخشش مدرس محبوب نیلوفر مهاریان

ساعت ١٩
تماشاخانه ايرانشهر سالن سمندريان
دوشنبه و پنج شنبه آخرين روزهاي اجرا

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting