یکی دیگر از آثار هفدهمین جشنواره پانیذ (در بخش جوان)

صید

کارگردان: برکه بذری
هنرجویان منتخب

مهدیه ابراهیمی
هانیه امامی
حدیث لک
محنا میرزابابایی
علی قاضی
غزل غلامی
آرین شفیعی
نازنین جلیلی
پارسا معارف وند
رضا خلجی

(ظرفیت تکمیل)

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting