گزارش تصویری سومین نمایش اجرا شده در سانس دوم(جوان)

صید

کارگردان : برکه بذری

بازیگران هنرجویان :
مهدیه ابراهیمی.حدیث لک.آرین شفیعی.نازنین جلیلی.پارسا معارف.محنامیرزابابایی.ریحانه غریب
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting