#هفدهمین_جشنواره_پانیذ
آخرین نمایش (بخش جوان)
شنبه ۲۰ مهر سانس دوم
کارگردان : بابک قادری

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting