یکی دیگر از آثار هفدهمین جشنواره پانیذ

هنرجویان
پسر و دختر

۱۵ سال به بالا(بخش جوان)

جهت بازی در نمایش “بازرس” به کارگردانی خانم آذر متفکر

هنرجویان توانمند ترم دوم و عزیزانی که آخرین جلسات ترم اول خود را پشت سر میگذرانند و میتوانند روز جمعه ساعت۱۶:۰۰ برای تست در آموزشگاه حضور پیدا کنند
با آیدی زیر در ارتباط باشند

@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting