✅پیرو سوالات مکرر هنرجویان و والدین پانیذی مبنی بر کلاس های آنلاین،چنانچه هنرجومتقاضی:
🔴یک روز درهفته باشد باید با (دو استاد:هرکدام یک ساعت ونیم مجموعا سه ساعت)
🔴دو روزدرهفته
(چهاراستاد:هرکدام یک ساعت ونیم مجموعا ۶ساعت)دوره بگذرانند.
👌تلاش آکادمی پانیذ همواره زیستن درفضای بی بدیل هنر می باشد🌹

#آموزش_آنلاین_پانیذ
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting