میانبری برای بازیگری

ممکن است در آغاز مسیر بازیگر شدن به دنبال موفقیت فوری باشید. اجازه بدهید شما را با یک واقعیت روبه رو کنم: میانبری برای بازیگری وجود ندارد! بنابراین حتی فکرش را هم نکنید.

اولین نکته این است که شرکت در کلاس های بازیگری کاملا ضروری است. با این که ممکن است این نکته واضح به نظر برسد اما بسیاری از علاقه مندان به بازیگری آن را نادیده می گیرند. از همه مهم تر این است که حتما از کلاس های یک استاد توانمند و ماهر استفاده کنید. شما هیچ وقت نباید اهمیت یادگیری تکنیک های جدید و تمرین کردن را دست کم بگیرید و بهتر است زمان زیادی را برای این منظور اختصاص دهید.

اول از همه این هنر را بشناسید و تکنیک ها را شناسایی کنید و در گام بعدی در عمل از این تکنیک ها استفاده کنید. زمانی که تکنیک ها را بلد باشید، در آن زمان استفاده از خلاقیت های هنری برای تان ساده تر می شود. این جاست که می توانید یک کاراکتر واقعی با تمامی جزئیات را بیافرینید. موضوع مهم بعدی این است که بدانید کاراکتر شما دقیقا به دنبال چه چیزی است.

میانبری برای بازیگری

میانبری برای بازیگری

اگر می خواهید اجرای فوق العاده ای داشته باشید، در گام اول باید بدانید که کاراکتر شما چه کسی است و چه می خواهد. به این ترتیب شناخت کافی از او خواهید داشت. یک بازیگر بیش و پیش از هر چیزی نیاز دارد هدف را بداند و به دنبال آن قادر باشد تا کاراکتری را که به دنبال این هدف است، پیاده کند. شما نمی توانید از درونیات و افکار ناب یک کاراکتر بی خبر باشید و انتظار داشته باشید به خوبی در نقش این کاراکتر ظاهر شوید! این نکته ای کاملا بدیهی اما در همان زمان حیاتی است.

اهمیت خوانش متن

زمانی که هدف را به روشنی برای خود ترسیم کردید، باید در ذهن خود به دنبال پاسخی برای این سوال باشید: کاراکتر من برای این که به این هدف برسد باید چه کارهایی انجام دهد؟ این که این شخصیت چه کارهایی انجام می دهد از بالاترین اهمیت برخوردار است. شما برای این که سرنخ ها را به دست آورید باید به دقت به متن رجوع کنید و آن را بارها بخوانید. در کنار این تجسم و تخیل خودتان هم به پرورده شدن ایده ها کمک می کند. خوانش چندین و چند باره ی متن موضوعی است که نباید به راحتی از کنار بگذرید. روزها و ساعت های خودتان را به خواندن متن اختصاص دهید. نمی دانم با من موافید یا نه، اما هر بار که یک متن خوانده می شود، فرد درک بهتر و کامل تری از آن بدست می آورد.