خب… بنابراین زمان تست بازیگری فرزند شما فرا رسیده است. واقعیت این است که کارگردان ممکن است پیش از این پنجاه کودک دیگر را نیز دیده باشد که همه شبیه هم بوده اند و مانند هم بازی کرده اند. کارگردان ممکن است که بازی های یکسانی را از بچه ها دریافت کرده و همه ی داوطلبان ممکن است گزینه های یکسانی به نظر بیایند. به مرور همه چیز برای کارگردان یکنواخت می شود. دوباره و دوباره و دوباره یکسان. و سپس… نگهان کودک شما وارد شده و آن ها را شگفت زده می کند… فرزند بازیگر شما در گفتار و در زبان بدن و نحوه ی حرکات خود به گونه ای رفتار می کند که با همه متفاوت است. فرزند شما کار متفاوت و/یا جذابی را ارائه می دهد. بعد از صحبت کردن با تعداد زیادی از کارگردانان انتخاب بازیگر، پنج نکته عنوان می کنیم که به کودک شما کمک می کند تا تماس مجدد با او برقرار شود.

1. کودک شما در انتخاب های بازیگری خود باید متفاوت باشد.

برای درخشیدن، باید فرزند شما درصدی از ریسک را قبول کند. معنی این جمله این است که او باید طبق شرایطی که وجود دارد، رفتار متفاوت و در عین حال مناسبی را از خود نشان دهد. مثلا حرکاتی را اجرا کند که در فیلم نامه ذکر نشده بود.

2. تماس چشمی باید متمرکز و ثابت باشد.

این بسیار مهم است. وقتی کودکتان تمرین می کند، از او فیلمبرداری کرده و ببینید که آیا تماس چشمی را قطع می کنند یا نه. بچه ها اغلب این کار را می کنند. در صورتی که او این کار را می کند، ویدئو را نشانش بدهید و از او بخواهید تماس چشمی اش را ثابت کند.

3. ورود و خروج.

فرزند شما باید به هنگام وارد شدن و خارج شدن بسیار اعتماد به نفس داشته باشد. همچنین باید رفتاری حرفه ای از خود نشان دهد. در سالن تست بازیگری باید مودب و آرام باشد.

4. باید راحت و بامزه باشد.

کودک شما باید خودش باشد وآرام باشد. او باید بتواند به خوبی گوش بدهد. هشتاد درصد روز تست، گوش دادن و واکنش نشان دادن است. او همچنین باید بتواند به سرعت دستورالعمل را بگیرد. توجه بیش از حد به نتیجه اثرات منفی دارد. او باید فقط مطمئن و شاد باشد.

5. ارائه.

موهای او را از چشمانش کنار بزنید. برای بازیگران کوچک تر هیچ گونه آرایشی مجاز نیست. هیچ لباس خاصی نباید بپوشد. باید ساده باشد. با رعایت این پنج نکته، کودکتان به احتمال زیاد تماس مجددی را دریافت خواهد کرد.

موفقیت در تست بازیگری

موفقیت در تست بازیگری