مهدی قلعه
بازرس کل و رئیس هیئت مدیره انجمن کودک و نوجوان اداره تئاتر‌
امروز یکشنبه ۹۸/۹/۲۴ مهمان افتتاحیه ی نمایش هزا رو یک شب میباشند

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting