معرفی تیم اجرایی #هجدهمین جشنواره تئاتر پانیذ
مدیر جشنواره : رکسانا خلوتی
مدیر اجرائی: مهرناز اصفهانی
دبیر جشنواره : امیررضا جلالی
ناظر کیفی : محمدرضا غریب زاده

]معرفی کارگردانان

🟣بخش اول (خردسال) 🟣

سرکار خانم محدثه عزیز حقیقی

سرکار خانم رضوان کرباسی

سرکار خانم فاطمه فیاض

🟢(بخش دوم (کودک🟢

سرکار خانم فاطمه نصرتی
جناب آقای رشاد معینی
سرکار خانم برکه بذری
جناب آقای امین اکبری نسب
سرکار خانم نیلوفر مهاریان
جناب آقای امیر جوادی
جناب آقای فرشاد عبدلی

بخش سوم (نوجوان)

جناب آقای رشاد معینی
جناب آقای امین اکبری نسب
سرکار خانم ملیکا رضی
سرکار خانم فاطمه نصرتی
جناب آقای امیر جوادی
سرکار خانم برکه بذری
سرکار خانم آذر متفکر
سرکار خانم نیلوفر مهاریان
جناب آقای بهرام سروری نژاد
جناب آقای پیمان یاقوتی

نکته : با توجه به اینکه جناب آقای امیررضا جلالی در هجدهمین جشنواره پانیذ به عنوان دبیر جشنواره حضور خواهند داشت لذا در سمت کارگردان این دوره نمیباشند

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting