خانم رکسانا خلوتی بعنوان میهمان در رادیو گلچین، تجارب خود در مورد از بین بردن موانع و مشکلاتی که افراد، بخصوص بانوان برای رسیدن به مووفقیت با آنها مواجه میشوند را توضیح میدهد.

هم اکنون در رادیو گلچین .
لینک رادیو گلچین 👇👇👇
https://radiogolchin.out.airtime.pro/radiogolchin_a

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting