امروز (جمعه) ساعت ۱۵
مصاحبه مدرس محبوب جناب آقای محمدرضا غریب زاده را از رادیو گفتگو
بشنوید

موج اف ام:ردیف ۱۰۳,۵

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting