حتی اگر فرزند شما به بازیگر شدن فکر نمی کند، شاید هنوز هم بخواهید با او در این باره بیش تر صحبت کنید. کلاس های بازیگری فقط برای این منظور ایجاد نشده اند که هر هنرآموزی را حتما در نهایت به بازیگر تبدیل کنند. با شرکت در این کلاس ها، فرزندتان می تواند از مزایای دوره بازیگری بهره مند شود.

کلاس های بازیگری

به کودکان آموزش می دهند که با تغییرات محیط و شرایط هماهنگ شوند و این یکی از مهم ترین مزایای دوره بازیگری است. این یعنی کودکان وقتی با مسائل جدید رو به رو می شوند، کم تر واکنش نشان می دهند. این کودکان بیش تر پذیرای تغییرات هستند، هم تغییرات روی صحنه ی تئاتر و هم تغییرات حاکم بر زندگی. این انعطاف پذیری در آینده و در محیط کار هم بسیار حیاتی و تعیین کننده خواهد بود. این مورد نه تنها مزیتی برای کلاس های بازیگری است، بلکه ویژگی مثبتی است که بعدها و به هنگام اشتغال فرزندتان، به او کمک خواهد کرد.

تقویت کار گروهی در کلاس های بازیگری

مزیت بعدی این کلاس ها،

ایجاد اعتماد به نفس در کودکان است. در کنار آدم ها بازی کردن و بزرگ شدن همیشه کار ساده ای نیست، مخصوصا برای کودکانی که خجالتی بوده و به خودشان اطمینان ندارند. اما اگر این اتفاق یک بار با موفقیت رخ بدهد، ترس این کودکان از بین می رود. هرچه بیش تر بازی کنند، اعتماد به نفس شان بیش تر خواهد شد. این درسی است که آن ها ناخودآگاه می گیرند: اگر می توانم بازی کنم، بنابراین سایر کارها در بسیاری از زمینه های دیگر را هم می توانم انجام دهم.

مزیت دیگر بهبود مهارت های صحبت کردن در جمع است.

می دانیم بسیاری از کودکان و نوجوانان هنگام صحبت در جمع دچار اضطراب می شوند. و این توانمندی ذاتی نیست که بسیاری از کودکان با آن به دنیا بیایند. این موضوع به قدری مهم است که می تواند سبب تپق زدن افراد در جمع شود. دوره های بازیگری فرصتی است برای مواجهه با این چالش و غلبه بر آن.

در نهایت

دوره های بازیگری کار گروهی را در میان کودکان تقویت می کند. معمولا تئاتر با یک هنرجوی تنها اجرا نمی شود. همیشه یک گروه کامل زحمت می کشند تا یک نمایش به خوبی اجرا شود. بازیگران جوان یاد می گیرند چگونه با هم کار کنند و نمایش بی بدیلی را خلق نمایند. همه ی این موارد از مزایای خوب دوره های بازیگری هستند. بنابراین گمان نکنید بین بازیگر شدن یا نشدن فرزندتان باید یکی را انتخاب کنید. نگاه صفر و یک خود را کنار بگذارید و او را در کلاس های بازیگری ثبت نام کنید!