مدرس محبوب محمدرضاغریب زاده مهمان ویژه رادیو گفتگو خواهدبود. برنامه (پرده آخر) که اختصاص به بررسی روند هنر نمایش درایران می پردازد این بار با دعوت از نویسنده،دراماتورژ وکارگردان جوان تلاش دارد تادرباره بررسی آسیب ها وموانع نمایشنامه نویسی جوانان در ایران صحبت شود.این برنامه قرار است روز جمعه ساعت ۱۵ از رادیو گفتگو پخش شود و محمدرضا غریب زاده نیز علاوه برموضوعات مذکور،قراراست درباره نمایشنامه نویسی کودک ونوجوان وفعالیت های آکادمی بین المللی پانیذ صحبت نماید.
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting