هنرجویانی که این هفته آزمون پایان دوره دارند و مدارک خود از قبیل :
-کپی شناسنامه📜
-دو قطعه عکس 3در4📄(دختران با حجاب کامل حتی خردسال)
هرچه سریعتر به موسسه تحویل دهند.

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانيذ_هستم
@paniz_acting