هنرجویان گروه سنی نوجوان و جوان که دیروز جمعه در کلاس معارفه سرکار خانم شهره سلطانی حضور داشتند
برای زمان و ساعات کلاس ها به لینک زیر مراجعه کنند.
نکته: فقط هنرجویانی که در معارفه حضور داشتند عضو کانال شوند.
همچنین هنرجویانی که از قبل رزرو کرده و دلیل نیامدن خود به معارفه را عنوان نمودند.

@paniznamayesh
@paniznamayesh
@paniznamayesh

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting