🟡لیست کامل کلاس های جوان

(رنج سنی ۱۶ تا ۲۴ سال)

این زمانبندی فقط برای فصل تابستان میباشد و برای مهرماه(شروع مدارس) زمانبندی جدید اعلام میشود.
هر یک از آیتم ها در ۸ جلسه تدریس میشوند و پس از ۸ جلسه آیتم ها و اساتید به صورت گردشی جا به جا میشوند بنابراین هر هنرجو با تمام مدرسین کلیه آیتم های آموزشی را خواهد گذراند.

🟡شنبه ها
(درحال برگزاری)
ساعت : ۱۷ تا ۲۰
واحد:۴۰۸
اساتید :
خانم رضی (آیتم:نمایشنامه خوانی)
آقای قادری (آیتم:کارگاه بازیگری)

🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭

🟡دوشنبه ها
(درحال برگزاری)
ساعت: ۱۷ تا۲۰
واحد:۴۰۸
اساتید :
آقای اکبری نسب (آیتم:تحلیل شخصیت)
آقای غریب زاده (آیتم:فراتر ازخلاقیت)

🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬

🟡سه شنبه ها
(درحال برگزاری)
ساعت: ۱۷ تا ۲۰
اساتید :
آقای یاقوتی (آیتم:آشنایی با سبک های تئاتر)
آقای جلالی (آیتم:کارگاه سینما)

🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭

🟡چهارشنبه ها
تاریخ شروع دوره: ۱۳۹۹/۰۴/۰۴
ساعت: ۱۷ تا۲۰
واحد:۴۰۸
اساتید :
آقای غریب زاده (آیتم:آشنایی با بازیگری)
آقای جوادی (آیتم:بیان)

🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬

🟡پنجشنبه ها
تاریخ شروع دوره:۱۳۹۹/۰۳/۲۹
ساعت: ۱۱ تا ۱۴
واحد:۴۰۸
اساتید:
خانم نصرتی(آیتم : بداهه پردازی)
آقای معینی(آیتم : مبانی حرکت)

🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭

🟡پنجشنبه ها
(درحال برگزاری)
ساعت:۱۷تا۲۰
واحد:۴۰۸
اساتید:
خانم رضی(نمایشنامه خوانی)
آقای یاقوتی( تحلیل شخصیت )

🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬

🟡جمعه ها
تاریخ شروع دوره:۱۳۹۹/۰۳/۳۰
ساعت:۱۳تا۱۶
واحد:۴۰۸
اساتید :
آقای جوادی(فن بیان)
آقای اکبری نسب(مبانی بازیگری)

🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭

🟡جمعه ها
(درحال برگزاری)
ساعت:۱۶تا۱۹
واحد:۴۰۸
اساتید:
آقای اکبری نسب(تحلیل نقش و شخصیت)
آقای جلالی(بداهه پردازی و تربیت حس )

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting