🟢لیست کامل کلاس‌های نوجوان

(رنج سنی ۱۲ تا ۱۵سال)

این زمانبندی فقط برای فصل تابستان میباشد و برای مهرماه(شروع مدارس) زمانبندی جدید اعلام میشود.
هر یک از آیتم ها در ۸ جلسه تدریس میشوند و پس از ۸ جلسه آیتم ها و اساتید به صورت گردشی جا به جا میشوند بنابراین هر هنرجو با تمام مدرسین کلیه آیتم های آموزشی را خواهد گذراند.

🟢شنبه ها
تاریخ شروع دوره : ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
ساعت ۱۱تا۱۴
واحد:۴۰۵
اساتید :
خانم مهاریان (آیتم:مبانی بازیگری)
آقای یاقوتی (آیتم:تربیت حس)

🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭

🟢یکشنبه ها
(درحال برگزاری)
ساعت : ۱۷تا۲۰
واحد:۴۰۵
اساتید :
آقای یاقوتی (آیتم:کارگاه بازیگری)
آقای غریب زاده (آیتم:گفتگوی بی واسطه)

🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬

🟢دوشنبه ها
تاریخ شروع:۱۳۹۹/۰۴/۰۲
ساعت:۱۱تا۱۴
واحد:۴۰۸
اساتید:
خانم متفکر (آیتم:شاهنامه خوانی)
آقای جلالی (آیتم:مبانی بازیگری)

🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭

🟢سه شنبه ها
(درحال برگزاری)
ساعت : ۱۷تا۲۰
واحد:۴۰۵
اساتید :
خانم مهاریان (آیتم:نمایشنامه خوانی)
خانم رضی (آیتم:کارگاه بازیگری)

🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬

🟢چهارشنبه ها
تاریخ شروع دوره:۱۳۹۹/۰۴/۰۴
ساعت: ۱۱تا۱۴
واحد:۴۰۸
اساتید :
خانم رضی (آیتم:مبانی بدن)
خانم نصرتی (آیتم:اصطلاحات تئاتر)

🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭

🟢چهارشنبه ها
تاریخ شروع دوره:۱۳۹۹/۰۴/۱۱
ساعت:۱۱تا۱۴
واحد:۴۰۵
اساتید:
آقای یاقوتی (آیتم:بداهه پردازی)
آقای جلالی (آیتم:نمایش خلاق)

🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬

🟢چهارشنبه ها
(درحال برگزاری)
ساعت:۱۷تا۲۰
واحد:۴۰۵
اساتید:
آقای معینی (آیتم:حرکت وبدن)
خانم نصرتی (آیتم:تحلیل تیپ وشخصیت)

🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭

🟢پنجشنبه ها
تاریخ شروع دوره:۱۳۹۹/۰۳/۲۲
ساعت:۱۱تا۱۴
واحد:۴۰۶
اساتید :
خانم رضی (آیتم:تربیت حس)
خانم نصرتی (آیتم:بیان)

🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬

🟢پنجشنبه ها
تاریخ شروع دوره:۱۳۹۹/۰۴/۰۵
ساعت:۱۴تا۱۷
واحد:
اساتید:
خانم رضی (آیتم:شناخت متن)
آقای جوادی (آیتم:بیان)

🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭

🟢پنجشنبه ها
(درحال برگزاری)
ساعت:۱۷تا۲۰
واحد:۴۰۵
اساتید:
آقای جلالی (آیتم:داستان نویسی)
آقای جوادی (آیتم:بیان)
(
🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬

🟢جمعه ها
تاریخ شروع دوره:۱۳۹۹/۰۳/۲۳
ساعت ۱۳ تا ۱۶
واحد:۴۰۸
اساتید:
خانم مهاریان (آیتم:بازیگری مقابل دوربین)
آقای جلالی (آیتم:نمایش خلاق)

🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭

🟢جمعه ها
(درحال برگزاری)
ساعت:۱۶تا۱۹
واحد:۴۰۶
اساتید :
آقای جوادی (آیتم:بیان)
آقای غریب زاده (آیتم:مواجهه دربازیگری)

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting