🟣لیست کامل کلاسهای خردسال

(رنج سنی ۴ تا ۷ سال)

این زمانبندی فقط برای فصل تابستان میباشد و برای مهرماه(شروع مدارس) زمانبندی جدید اعلام میشود.
هر یک از آیتم ها در ۸ جلسه تدریس میشوند و پس از ۸ جلسه آیتم ها و اساتید به صورت گردشی جا به جا میشوند بنابراین هر هنرجو با تمام مدرسین کلیه آیتم های آموزشی را خواهد گذراند.

🟣شنبه ها
تاریخ شروع دوره جدید:۱۳۹۹/۰۳/۳۱
ساعت ۱۷ تا ۲۰
واحد:۴۰۶
اساتید:
آقای جوادی (آیتم:بیان)
خانم نصرتی (آیتم:نمایش خلاق)

🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭

🟣یکشنبه ها
(درحال برگزاری)
ساعت ۱۴ تا ۱۷
واحد:۴۰۸
اساتید :
آقای جلالی (آیتم:بازی مقابل دوربین)
خانم مهاریان (آیتم:نمایش خلاق)

🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬

🟣دوشنبه ها
(درحال برگزاری)
ساعت ۱۴ تا ۱۷
واحد:۴۰۸
اساتید :
خانم فخرذاکری (آیتم:تربیت حس)
خانم امامی فر (آیتم:تئاتردرمانی)

🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭

🟣سه شنبه ها
تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۴/۱۰
ساعت:۱۱تا۱۴
واحد:۴۰۶
اساتید :
آقای معینی (آیتم:مبانی بدن)
خانم نصرتی (آیتم:نمایش عروسکی)

🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬

🟣پنجشنبه ها
(درحال برگزاری)
ساعت ۱۴تا۱۷
واحد:۴۰۵
اساتید :
خانم نصرتی (آیتم:نمایش خلاق)
خانم امامی فر (آیتم: تئاتردرمانی)

🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭

🟣جمعه ها
تاریخ شروع دوره:۱۳۹۹/۰۳/۳۰
ساعت:۱۳تا۱۶
واحد:۴۰۵
اساتید:
خانم نصرتی (آیتم:نمایش عروسکی)
خانم مهاریان (آیتم:تربیت حس)

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting