لیست نهایی و اصلاح شده اجرا های مونولوگ به شرح زیر می باشد :

روز اول ( افتتاحیه)

شنبه ۹۸/۸/۱۱

پکیج اول

۱.تئاتر گنده (۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰)
۲.مراسم اهدای جوایز (۱۸:۰۰ تا ۱۸:۴۰)

پکیج دوم

۱.نرگس اله وکیلی (۱۸:۴۵ تا ۱۸:۵۵)
۲.مهتاب رسولی ( ۱۹:۰۰تا ۱۹:۱۰)
۳.هستی هدایی (۱۹:۱۵ تا ۱۹:۲۵)
۴.آریان عرفانیان (۱۹:۳۰تا ۱۹:۴۰)

پکیج سوم

۱.موژان زینلی ( ۱۹:۴۵تا۱۹:۵۵)
۲.فاطمه زارعی (۲۰:۰۰تا۲۰:۱۰)
۳.روشنک فولادگر (۲۰:۱۵تا ۲۰:۲۵)
۴.فرنودحاجی آخوندزاده(۲۰:۳۰تا ۲۰:۴۰)

 

 

روز دوم

یکشنبه ۹۸/۸/۱۲

پکیج اول

۱.خاله سوسکه ، گروه خردسال (۱۸:۰۰ تا ۱۸:۱۰)
۲.نفیسه مجدانی (۱۸:۱۵ تا ۱۸:۲۵)
۳.امیرمهیار مشیری (۱۸:۳۰ تا ۱۸:۴۰)
۴.سایه افراز(۱۸:۴۵ تا ۱۸:۵۵)

پکیج دوم

۱.آیناز خورشید اصفهانی(۱۹:۰۰تا ۱۹:۱۰)
۲.امیرحسین حجتی (۱۹:۱۵تا ۱۹:۲۵)
۳.امیر محمد کمالان (۱۹:۳۰ تا ۱۹:۴۰)
۴.الهه عباسی(۱۹:۴۵تا۱۹:۵۵)

پکیج سوم

۱.خاله سوسکه،گروه خردسال (۲۰:۰۰تا ۲۰:۱۰)
۲.محراب میرزایی (۲۰:۱۵تا ۲۰:۲۵)
۳.باران میرجعفری (۲۰:۳۰تا ۲۰:۴۰)
۴.هستی دهقان ( ۲۰:۴۵تا ۲۰:۵۵)

 

روز سوم

دوشنبه ۹۸/۸/۱۳

پکیج اول

۱.خاله سوسکه ،گروه خردسال (۱۸:۰۰ تا ۱۸:۱۰)
۲.محمدرضا نظری (۱۸:۱۵ تا ۱۸:۲۵)
۳.آرمین ترکمندی (۱۸:۳۰ تا ۱۸:۴۰)
۴.آیهان میرزایی (۱۸:۴۵ تا ۱۸:۵۵)

پکیج دوم:
۱.علی حیدری(۱۹:۰۰تا۱۹:۱۰)
۲.مهدی پسر علی (۱۹:۱۵تا ۱۹:۲۵)
۳.پریا حیدری (۱۹:۳۰تا ۱۹:۴۰)
۴.آیدا مونسان (۱۹:۴۵تا ۱۹:۵۵)

پکیج سوم

۱.خاله سوسکه،گروه خردسال(۲۰تا۲۰:۱۰)
۲.ارشیا نصرالهی(۲۰:۱۵تا ۲۰:۲۵)
۳.شایان عطاری نژاد(۲۰:۳۰تا۲۰:۴۰)
۴.حسین رضا بیناوندی(۲۰:۴۵تا۲۰:۵۵)

روز چهارم

سه شنبه ۹۸/۸/۱۴

پکیج اول

۱.خاله سوسکه ،گروه خردسال(۱۸:۰۰ تا ۱۸:۱۰)
۲.محنامیرزابابایی (۱۸:۱۵ تا ۱۸:۲۵)
۳.سارینا افشائیان (۱۸:۳۰ تا ۱۸:۴۰)
۴.عسل شه پرست (۱۸:۴۵ تا ۱۸:۵۵)

پکیج دوم

۱.هستی تقی زاده(۱۹:۰۰تا ۱۹:۱۰)
۲.امیر ارسلان ابراهیمی(۱۹:۱۵تا۱۹:۲۵)
۳.سامان تبریزی (۱۹:۳۰تا ۱۹:۴۰)
۴.آرمین جداخانی (۱۹:۴۵تا ۱۹:۵۵)

پکیج سوم:

۱. رومینا فکور صبور (۲۰:۰۰تا ۲۰:۱۰)
۲.نیکان خداداد(۲۰:۱۵تا ۲۰:۲۵)
۳.امیر حسین فارسی(۲۰:۳۰تا ۲۰:۴۰)
۴.آراد نویزی (۲۰:۴۵تا ۲۰:۵۵)