🎭 لایو آکادمی بازیگری پانیذ 🎭
به مناسبت روز بازیگر 🎉
امشب ساعت ۲۱:۰۰ در پیج مدرس محبوب،جناب آقای حمیدرضا قاسمی👇
hrghasemi_paniz
با حضور سرکار خانم رکسانا خلوتی ❣
و ستارگان پانیذی….🌹

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting