فیلم کوتاه غایب
کارگردان : علی خامه پرست
با هنرمندی هنرجوی موفق پانیذ نیما قاسمی
در هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر
(۲۶ تیرماه الی ۱ مرداد ۱۳۹۸)

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting