فیلم کوتاه “او که اهلی نشد”

با بازی هنرجویان :

پانیذ اسماعیلی
آنیتا باقری

کارگردان: هنرجو صالح کاشفی

در دو سانس به نمایش درمی آید :

یکشنبه ۱۹ آبان ساعت ۱۶:۳۰

چهارشنبه ۲۲ آبان ساعت ۲۱:۰۰

خرید بلیت از طریق سایت سینما تیکت

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting