فیلم کوتاه “امیرعلی”
کارگردان : شیوا قنبریان

با بازی هنرجویان
نیما یوسف پور
شبنم نیکوبخت

در هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر در بخش ” داستانی کوتاه و نیمه بلند”
(۲۶ تیرماه الی ۱ مرداد ۱۳۹۸)

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting