فیلم کوتاه “آخرشه”
برنده فانوس نهمین جشنواره عمار در بخش فیلم داستانی کوتاه
کارگردان : رضا کشاورز
با بازی هنرجویان “آراد نویزی” ، “آدرین سلطانیان” و “آرمین ترکمندی”

در هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر در بخش ” داستانی کوتاه و نیمه بلند”
(۲۶ تیرماه الی ۱ مرداد ۱۳۹۸)

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting