بمب

با بازی هنرجویان پانیذ

محمد شاکری
امید رضایی
امیر علی محمدی
علی باقری
محمد مهدی میرزائی
محمد حسین زال فر
فرزاد شریف پور
امیرحسین میری
کیارش مهریان
امیر حسین زلفی
علیرضا ابوطالبی

پس از اکران موفقیت آمیز در سینماها و جشنواره ها به پخش در شبکه های خانگی راه یافت

به امید موفقیت تمام هنرجویان پانیذ در عرصه هنر

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting