افتخاری دیگر از آموزشگاه پانیذ در سطح بین الملل
فیلم زندگی به وقت اضافه
در جشنواره فیلم فلورانس

با هنرمندی هنرجو علی باقری
این فیلم در این جشنواره پذیرفته شد و به مسابقات راه پیدا کرد
با آرزوی موفقیت بیشتر خانواده بزرگ پانیذ در عرصه های بین المللی

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting