فواید درام

فواید درام موارد زیادی را شامل می شود. بسیاری از مطالعات به صورت آکادمیک این فایده ها بررسی کرده اند. این فواید می توانند فیزیکی، احساسی و اجتماعی باشند.

در زیر به برخی از فواید درام اشاره می کنیم:

1. اعتماد به نفس: ابعاد خاص هنرهای نمایشی مخصوصا بداهه گویی باعث می شود که افراد جوان بتوانند قدر لحظه ها و موقعیت ها را بدانند و زمانی که با موقعیتی جدید رو به رو می شوند، اعتماد به نفس کافی داشته باشند.

هنرجویان درام می توانند به توانایی های خود اعتماد داشته باشند. این اعتماد به نفسی که در این لحظه به دست آمده است، می تواند در بسیاری دیگر از زمینه ها راهگشا باشد. عرصه هایی مانند روابط شخصی، کار و مدرسه و زندگی!

2. تصور و تخیل: خلاق بودن و یاد گرفتن این که چگونه می توان انتخاب های خلاقانه داشت، به هنرجویان کمک می کند تا درباره ی ایده های جدید بهتر و جذاب تر فکر کنند. همین باعث می شود آن ها دنیای دور و برشان را به شیوه های جدیدی ببینند. فیزیکدان بزرگ انشتین گفته است: تصور از دانش مهم تر است.

فواید درام

فواید درام

3. همدردی.

درک کاراکترها، نقش ها و درون مایه ی نمایش نامه ها و بازی های موزیکال می تواند به دانش جویان این امکان را بدهد تا در مواجهه با موقعیت ها، زمینه ها و فرهنگ های مختلف، درک و همدردی بهتری داشته باشند. همین موضوع باعث می شود آن ها بتوانند همدردی نشان دهند و با دیگران مدارا کنند.

4. همکاری. تئاتر یعنی همکاری بازیگران مختلف. تئاتر می تواند تمرینی بسیار مفید برای آموزش همکاری به بچه ها باشد. این که به ایده هم گوش فرا دهند و با هم تصمیم گیری و اجرا کنند.

5. تمرکز. بازی کردن، تمرین کردن و اجرا می تواند سبب شکل گیری مهارت هایی برای متمرکز نمودن ذهن، بدن و صدا باشد.

6. مهارت های ارتباطی. خیلی واضح است اگر بگوییم تئاتر شامل هنرهای اجرایی است که سبب تقویت ارتباطات کلامی و غیرکلامی می شود. به جرئت می توان گفت این مهارت به هنرجویان در سرتاسر زندگی شان کمک خواهد کرد. همچنین مهارت های گوش دادن و مشاهده می تواند تقویت شود.

7. تفریح: بچه ها اوقات خوشی را در کنار هم سپری می کنند. می گویند و می خندند. تئاتر عرصه ای است که در آن به آدم ها خوش می گذرد و همین باعث افزایش کارایی و یادگیری آن ها می شود. فواید درام را به اختصار مرور کردیم، امیدواریم مفید بوده باشد.