هنرجویان

دختر

۷ تا ۱۰ سال

پسر

۱۰ تا ۱۴ سال(مسلط به ورزش رزمی)

عکس های خود را تا ساعت 22 امروز دوشنبه به لینک زیر ارسال کنند
@Panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting