فراخوان 654
-هنرجويان دختر
-سن 15 تا 24 سال
جهت يك فيلم كوتاه براى جشنواره هاى خارجى
کارگردان:مدرس تحلیل فیلم پانیذ آرش غیاثیان
فردا سه شنبه ساعت17 تا19 در آموزشگاه جهت تست حضور يابند
(به همراه يك عكس ٣x٤ و كارت ملى)
#خانواده_بزرگ_پانيذ
#من_یک_پانیذی_هستم

@paniz_acting