🔔🔔🔔فراخوان ۷۸۷🔔🔔🔔

هنرجویان دختر 👧🏻
5 تا 7 سال
در نقش کودکی های خانم
(سانیا سالاری)

جهت بازی در یک سریال ‼️

با کارگردانی بسیار مطرح و دوست داشتنی 😍

تا ساعت 17:00 امروز یکشنبه عکس های خود را به لینک زیر ارسال کنند.👇

@panizacting

#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting