🔔🔔🔔 فراخوان ۷۸۶🔔🔔🔔

هنرجویان

پسر🧒

۱۴ تا ۱۶ سال 👌

درشت اندام ‼️

توانایی بازی در نقش فردی که لکنت زبان دارد👉

جهت بازی در یک فیلم سینمایی🎬

نقش اصلی👌

عکس های خود را تا ساعت ۱۹:۰۰امروز یکشنبه به لینک زیر ارسال نمایند 👇
@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting