🔔🔔🔔 فراخوان ۷۸۴🔔🔔🔔

هنرجویان

دختر👧🏼

۴ تا ۷ سال👌

بور و چشم رنگی 😍

پسر🧒🏻

۸ تا ۱۰ سال

چهره معصوم👌

جهت بازی در یک سریال🎬

عکس های خود را تا ساعت ۱۹:۰۰ امشب شنبه به لینک زیر ارسال نمایند 👇
@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting‌