🔔🔔🔔 فراخوان ۷۸۳🔔🔔🔔

هنرجویان

پسر🧒

۷ تا ۹ سال 👌

ارمنی یا مسیحی‼️

جهت بازی در یک فیلم سینمایی🎬

نقش اصلی👌

عکس های خود را تا ساعت ۲۲:۰۰ امشب جمعه به لینک زیر ارسال نمایند 👇
@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting