🔔🔔🔔فراخوان ۷۷۶🔔🔔🔔

هنرجویان پسر🧑

لاغر اندام💁🏻‍♂️

۱۵ تا ۱۷سال👌

جهت بازی در یک فیلم تلویزیونی🎥

تا ساعت ۲۱:۰۰ امشب پنجشنبه عکس های خود را به لینک زیر ارسال نمایند 👇

@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم

@paniz_acting