🔔🔔🔔فراخوان ۷۷۴🔔🔔🔔

هنرجویان پسر🧑

۴ تا ۶ سال👌

جهت بازی در یک فیلم کوتاه🎥

تا ساعت ۱۱:۰۰ صبح فردا یکشنبه عکس های خود را به لینک زیر ارسال نمایند 👇

@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم

@paniz_acting