🔔🔔🔔فراخوان ۷۷۳🔔🔔🔔

هنرجویان دختروپسر👧🧑

۱۶سال به بالا👌

و والدین (پانیذی) که سابقه شرکت در جشنواره های پانیذی را داشته اند میتوانند در این فراخوان شرکت کنند👱‍♀👨

جهت بازی در یک سریال

تا ساعت ۱۱:۰۰ صبح فردا پنجشنبه عکس های خود را به لینک زیر ارسال نمایند 👇

@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم

@paniz_acting