فراخوان ۷۷۰😍

هنرجویان دختر 👧

۱۴ تا ۱۸ سال
یک ویدیو کوتاه یک دقیقه ای از خود(اسم،سن،رزومه و یک اتود) جهت نقش آفرینی در فیلم کوتاه

تا ساعت ۱۶ امروز چهارشنبه به لینک زیر ارسال نمایند 👇

@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم

@paniz_acting