📣📣📣فراخوان ۷۵۸📣📣📣

هنرجویان پسر و دختر

۱۲ تا ۱۴ سال👌

دختر

۱۸ تا ۲۳ سال👌

برای بازی در یک فیلم کوتاه🎬

عکس های خود را تا ساعت ۱۷:۰۰ امروز پنجشنبه به لینک زیر ارسال نمایند👇
@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@Paniz_acting