📣📣📣فراخوان ۷۵۵📣📣📣

هنرجویان پسر و دختر

۱۵ تا ۱۸ سال

جهت بازی درفیلم کوتاه🎬

عکس های خود را تا ساعت ۱۷:۰۰ امروز چهارشنبه به لینک زیر ارسال نمایند👇👇👇
@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@Paniz_acting