📣📣📣فراخوان ۷۵۴📣📣📣

هنرجویان پسر

۷ تا ۹ سال

رنگ پوست تیره

آشنا با زبان جنوبی

جهت بازی در یک سریال

کارگردان مطرح👌

عکس های خود را تا ساعت ۲۳:۰۰ امشب شنبه به لینک زیر ارسال نمایند👇👇👇
@panizazmoon

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@Paniz_acting