📣📣📣فراخوان ۷۵۳📣📣📣

هنرجویان پسر و دختر

۷ تا ۱۲ سال

مسلط به یک مهارت خاص( کار های دستی،هنری ، ورزشی و….)

که میتوانند این مهارت را مقابل دوربین به طور کامل آموزش دهند👌

جهت شرکت در یک برنامه تلویزیونی مطرح🎬

عکس های خود را تا ساعت ۱۷:۰۰ امروز شنبه به لینک زیر ارسال نمایند👇👇👇
@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@Paniz_acting