📣📣📣فراخوان۷۵۰📣📣📣

هنرجویان دختر👩🏼

۱۷ تا ۱۹ سال👌

برای بازی در یک فیلم کوتاه🎬

با تجربه بازی مقابل دوربین 🎥

عکس های خود را تا ساعت ۲۲:۰۰ امروز دوشنبه به لینک زیر ارسال نمایند👇

@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@Paniz_acting